Khai mỡ chức năng Reset nhân vật đạt đủ cấp độ

Khai mỡ chức năng Reset nhân vật đạt đủ cấp độ

31/10/2018

✏ Khi đạt đủ cấp độ 400 Reset nhân vật sẽ set về LV 2 + 1000 Diểm Point + 10 Điểm Reset . Phí 10.000 Coin 1 lần Reset

➡ Reset: http://mu.choingay.net/relife

➡ BXH Reset: http://mu.choingay.net/xephang/?from=2018-11-03&to=2020-11-10&server=s1

➡ Webshop Điểm Reset: http://mu.choingay.net/shop

☀ Lưu ý :  Mỗi account chỉ nên tạo 1 nhân vật . Có thể tạo nhiều account để quản lý nhiều nhân vật , phòng tránh Relife xảy ra sự cố không đáng xảy ra !

#mudaithiensu #muwebgame #muonline #gameonline

 BQT KÍNH BÚT


Tin tức liên quan