HỖN NGUYÊN LÂU -Chaos Castle

HỖN NGUYÊN LÂU -Chaos Castle

27/02/2019

HỖN NGUYÊN LÂU -Chaos Castle

 

Sự kiện diễn Lúc 19H00 Hàng Ngày


Để bước vào Chaos Castle, bạn nhấp chuột  vào Để Tham Gia

Tổng số người có thể tham gia vào Chaos Castle là 100

 • Khi người chơi bước vào Chaos Castle, hình dáng của anh ta sẽ được thay đổi như một Vị Thần.
 • Chỉ có hình dáng bị thay đổi, các chỉ số thực sẽ không bị thay đổi. Để có thể phân biệt các Class của nhân vật, mỗi Class sẽ có Kiếm, Gậy và Cung tuỳ theo Class của nhận vật đó.
  Phần 
  • Phần Thưởng :  Khi tham Gia:  10000 Kim Cương:3 Bùa  x3 EXP, 3 Thăng Cấp Đan, 3 Rương Box 11  Phần Thưởng: 
  Top  1  100.000 Kim Cương, 10 thăng Cấp Đan, 10 Bùa x3 EXP Và 3 Rương box 12
  Top  2 3 : 50.000 Kim Cương, 5 thăng Cấp Đan, 5 Bùa x3 EXP Và 2 Rương box 12
  Top  4 10 : 30.000 Kim Cương, 3 thăng Cấp Đan, 3 Bùa x3 EXP Và 3 Rương box 11
  Top  11 20 : 10.000 Kim Cương, 3 thăng Cấp Đan, 3 Bùa x3 EXP Và 1 Rương box 11
  (Lưu ý) Top 1 Chỉ Tính Khi Tiêu Diệt Tất Cả Người Chơi

Tin tức liên quan