ĐUA TOP RS TOÀN LỤC ĐỊA MU KỲ 44

ĐUA TOP RS TOÀN LỤC ĐỊA MU KỲ 44

22/02/2021

[MUweb] KHAI MỠ EVENT ĐUA TOP RESET TOÀN LỤC ĐỊA MU RESET NHANH

TOP 1 : 15.000.000 KIM CƯƠNG 

TOP 2 : 10.000.000 KIM CƯƠNG

TOP 3 : 5.000.000 KIM CƯƠNG

BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP TÍNH TỪ THÔNG BÁO NÀY VÀ KẾT THÚC VÀO LÚC 14H NGÀY 28/02/2021

http://nhanh.choimu.online/xephang2/?from=2021-02-22&to=2021-02-28&server=s1

Lưu Ý : Quà top sẽ được phát trực tiếp lúc 14h ngày trốt top và sau 24 giờ sẽ reset mốc nạp về 0 , và Reset trên 45 lần mới đủ điều kiện nhận top !


Tin tức liên quan