ĐUA TOP RS TOÀN LỤC ĐỊA MU KỲ 43

ĐUA TOP RS TOÀN LỤC ĐỊA MU KỲ 43

05/02/2021

[MUweb] KHAI MỠ EVENT ĐUA TOP RESET TOÀN LỤC ĐỊA MU RESET NHANH

TOP 1 : 15.000.000 KIM CƯƠNG 

TOP 2 : 10.000.000 KIM CƯƠNG

TOP 3 : 5.000.000 KIM CƯƠNG

BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP TÍNH TỪ THÔNG BÁO NÀY VÀ KẾT THÚC VÀO LÚC 14H NGÀY 09/02/2021

http://nhanh.choimu.online/xephang2/?from=2021-02-03&to=2021-02-09&server=s1

Lưu Ý : Quà top sẽ được phát trực tiếp lúc 14h ngày trốt top và sau 24 giờ sẽ reset mốc nạp về 0


Tin tức liên quan