ĐUA TOP RS TOÀN LỤC ĐỊA MU KỲ 11

ĐUA TOP RS TOÀN LỤC ĐỊA MU KỲ 11

03/09/2019

[MUweb] KHAI MỠ EVENT ĐUA TOP RESET TOÀN LỤC ĐỊA MU RESET NHANH

TOP 1 : 15.000.000 KIM CƯƠNG 

TOP 2 : 10.000.000 KIM CƯƠNG

TOP 3 : 5.000.000 KIM CƯƠNG

BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP TÍNH TỪ THÔNG BÁO NÀY VÀ KẾT THÚC VÀO LÚC 14H NGÀY 09/09/2019

http://nhanh.choimu.net/xephang2/?from=2019-09-03&to=2019-09-09&server=s1


Tin tức liên quan