ĐUA TOP RESET NHẬN NGAY 15.000.000 KIM CƯƠNG [TOÀN SERVER] - KỲ 4

ĐUA TOP RESET NHẬN NGAY 15.000.000 KIM CƯƠNG [TOÀN SERVER] - KỲ 4

06/05/2019

[MUweb] KHAI MỠ EVENT ĐUA TOP RESET TOÀN LỤC ĐỊA MU RESET NHANH

TOP 1 : 15.000.000 KIM CƯƠNG 

TOP 2 : 10.000.000 KIM CƯƠNG

TOP 3 : 5.000.000 KIM CƯƠNG

BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP TÍNH TỪ THÔNG BÁO NÀY VÀ KẾT THÚC VÀO LÚC 14H NGÀY 12/05/2019

http://nhanh.choimu.net/xephang2/?from=2018-11-03&to=2020-11-10&server=s1


Tin tức liên quan